Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med viltkamera iSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Varslingssystem som konfliktdempende tiltakINNO-UT AS Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Ressurskartlegging for næring og nyskaping ÅMOT UTMARKSRÅD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Aktivitets hefte - Rovdyrene i NasjonalparkeneLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Ny utstilling ved Lierne NasjonalparksenterLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNORD UNIVERSITET155 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre- STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
AVSTANDSKRITERIER – AK BESTANDSOVERVÅKING JERVHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Levert
Tilskudd til rovdyravvisende gjerdeBAE GÅRD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Utskifting grå 2G radiobjellerNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA400 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Reineiers tradisjonskunnskap om store rovdyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
kongeørn i Oppland 2023KISTEFOS SKOGTJENESTER AS120 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Jerveprosjektet i NordlandNORGES BONDELAG310 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Midlar til tidlegsanking av sauFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Innkjøp av samband for å effektivisere samarbeidVÅLER KOMMUNE52 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Sportrening TackåsenVERDAL KOMMUNE13 146Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Erfaringsutvekslingstur for beitebrukereLESJA KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Refusjon av utgifter vedr. sportrening i TackåsenINDRE FOSEN KOMMUNE14 457Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utdanning av kadaverhundekvipasjerRENNEBU KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
UlvevestRoy Nomel Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Ettersøk gaupe Nærøysund 13.08.2022Lasse Saur2 368Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utvide beiteområde med rovvilt gjerdeNORD TRANDEM GÅRD STEFAN GUNDERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2022Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av viltkamera HATTFJELLDAL KOMMUNE25 099Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I INNLANDET - 2022/23HØGSKOLEN I INNLANDET100 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Einbuggdalen og Hardbakken SankarlagEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn av sau på sommerbeiteSKOGSETER BEITELAG12 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 22/23NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND250 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERNMiljødirektoratet2022Avslått
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Poster per side1 - 30 of 1915 items