Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhund søk Jarle Christian GjerdalenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Jaktbu og mms kameraKjell Ivar Knutsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
rovviltløype uvann skytebanerFroland jff25 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Rovdyrskolen i Øst- og Sør-NorgeBjørneparken Rovdyrsenter6 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kompetanseheving regionalt fellingslag store rovdyVestskog saStatsforvalteren i Rogaland2015Avslått
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen150 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Reduksjon av tap på utmarksbeiteHekkfjellvidda BeitelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Levert
Tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltaRindal Beitelag307 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Søknad om FKT- midlarNorddal kommune132 405Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 135 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 30 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
elektronisk overvåkningNes sankelag74 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kurs i rovviltjaktRogaland Bondelag40 496Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskning225 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Oppstart og drift av et eget rovdyrjaktlag John Øyslebø7 100Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jakt på jerv i Alta kommuneGeir-Arne Nilsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Sammenheng mellom rovdyr og og tap av reinkalverNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 515 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta213 150Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arena Rovvilt Rein 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 950Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Innkjøp av informasjonsmateriell til beitenæringenNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune160 250Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
E-bjelleprosjekt 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 2111 items