Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvens fremtid Foreningen Våre Rovdyr200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
ULVENS FREMTID I NORGEForeningen Våre Rovdyr3 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Ulv i norsk naturForeningen Våre Rovdyr190 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Temakvelder ulv, kunnskap,adferd,sporingsturerForeningen Våre Rovdyr61 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om ulv på Sandbakken i ØstmarkaForeningen Våre Rovdyr10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Våre Flotte RovdyrForeningen Våre Rovdyr105 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kurs i bruk og stell i viltkameraovervåkingFossen Helge2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole33 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole27 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole27 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun Skole Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
spenningsvarslerFredstad Gård Knut Edgar Berger Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynFrol beitelag9 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
roviltløype uvann skytesenterFroland jff50 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
rovviltløype uvann skytebanerFroland jff25 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
elektronisk anviste skiver for bjønnprøveFræna Jeger og Fiskerforening65 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Oppretting av skadefellingslag Vest-TelemarkFyresdal kommune Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Ekstra tilsyn kadaverhund og dataverktøyGAUSDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Radiobjølleprosjekt Øyer 2022, del 3GAUSDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Interkommunalt skadefellingslag Aust-AgderGeir Moe50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1974 items