Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Møt myter om rovdyr og forvaltning med kunnskapWWF Verdens naturfond650 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Innkjøp av radiobjøllerYtre Snillfjord Sanke og Beitelag34 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Boken "Bare ulv"; en faktafortelling Zoolog Ida GlemmingeStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE2 mottakere2021Avslått
Forsinket beiteslipp,gjeting tidlig heimsankingØSTBORG HANS BERTIL44 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif LarsenMiljødirektoratet2019Avslått
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
StudieturØstfold sau og geit160 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Østfold Sau og GeitØstfold Sau og Geit70 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaversøkØstfold Sau og GeitFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Møte om gjerding og beitestrategiØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Medlemsmøte og dialogmøte med politikereØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
RadiobjellerØstre Malangshalvøya BeitelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Avslått
Montering av repeterØstre Toten Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Utdanning av kadaverhunderØstre Toten saubeitelag25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Foredrag om BjørnØverbygd Jeger og Fiskerforening2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Elektronisk overvåkningØvre Salangen sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
HovsmyrbakkbuaØyer AlmenningFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Konfliktdempende tiltak mot rovviltskaderØystre Slidre kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Konfliktdempande tiltak mot rovviltskader Øystre Slidre kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Poster per side1921 - 1950 of 1976 items