Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kursing av lokale skadefellingslag m.m.Holtålen kommune 40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Utarbeidelse av dekningskart for ny basestasjonHoltålen kommune 20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd - innkjøp av viltkamera og gpsHoltålen kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S.TrønHoltålen kommune 55 817Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 203 629Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 316 085Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kursing av lokale skadefellingslagHoltålen kommune 55 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 105 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ny basestasjon for samband - skadefellingHoltålen kommune 75 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningHoltålen kommune og Røros kommune122 882Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune175 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune100 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Beitetilsyn, kadaverhund, beredskapsbeiterHoltålen kommune og Røros kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak/Elektronisk overvåkningHovin Beitelag90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Kurs for rovviltjaktlag HurdalHurdal BeitelagFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kurs i skadefelling på rovviltHurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK SStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Ulveforskning - Biologi eller ideologiHøgskolen i Hedmark, avd. for Anvendt økologi og LandbruksfagMiljødirektoratet2015Avslått
Storfe på utmarksbeite i områder med rovdyr Høgskolen I Innlandet200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen I Innlandet3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Beiting i rovdyrskogen 2023HØGSKOLEN I INNLANDET200 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Sau på skogsbeiteHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2023Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2023Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
AVSTANDSKRITERIER – AK BESTANDSOVERVÅKING JERVHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
BJØRNEBINNER I INNLANDET - 2022/23HØGSKOLEN I INNLANDET100 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 2119 items