Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reintelling med droner og KINIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER200 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Predasjonsstudie hos kongeørn Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Storfe på utmarksbeite i områder med rovdyr Høgskolen I Innlandet200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Prosjekt Sporhunder på freda rovviltOppland Bonde-og Småbrukarlag200 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
SCANDCAM – Evaluering av overvåking av gaupe i AgdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ulvens fremtid Foreningen Våre Rovdyr200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2019Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
ULVENS FREMTID I NORGEForeningen Våre Rovdyr200 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Scandlynx –viltkamera tilleggsøknadNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Økt innsats på innsamling av DNA-prøver i bestandsLierne Nasjonalparksenter IKS200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune200 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Optimalisering av jervesoneNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Barnas naturpark og Polar ParkBardu kommune200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Pasvik-Inari Trilateral Park: bear monitoringNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 200 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera i TromsNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Test av viltkamera i Rovviltregion 4Norsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Transportmidler til Rovdyrskole 2013Namsskogan Rovdyrsenter200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Selenstatus i beitedyr og fôr i Dyrøy kommune NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 199 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 1789 items