Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørn-Saukonflikter i V-Agder & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Buskerud & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Sogn & Fjordane 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Akershus & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i A-Agder & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Oppland & Hedmark 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
KARTLEGGING OG INNHENTING AV GRUNNEIERS TILLATELSENordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Radiobjeller på lamaØystre Slidre kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Felles søknad for beitelagNord-Aurdal kommune2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
SØKNAD FOR BEITELAG I SØNDRE LAND KOMMUNESøndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
HovsmyrbakkbuaØyer AlmenningFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelag2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Workshop: framtidsretta driftsformer og normaltapNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Miljødirektoratet2013Avslått
Beiteprosjekt Hedmarken 2013Hedmarken LandbrukskontorFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
BjørnejaktprosjektNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
RovviltseminarNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Radiobjelle på sauStrengelvåg AgrimarStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Jervejakt prosjekt 2013 Nordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Innhenting av grunneiers tillatelse for jakt på roTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Lisensjakt og skadeskytingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Folks redsel for bjørnNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovdyrkunnskap i skolenFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikkMiljødirektoratet2013Avslått
Test for DNA fra husdyr i bjørneksrementerNibio Miljødirektoratet2013Avslått
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Reduksjon av revebestandenJørgen Martin EnoksenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Økt tilsyn i utmarkHåfjell sankelag/Ballangen sauavlslagStatsforvalteren i Nordland2013Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1711 - 1740 of 1967 items