Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
sporhund på ulvKai Gjestvang Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID 2 mottakere2022Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Kompetanseheving Skadefellingslag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Radiobjeller/elektronisk sporing av sauAKERSHUS SAU OG GEIT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Støtte til gjennomføring av jegerprøven STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
RovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Vest mot ulveangrep på hund Rolf Hansen Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1711 - 1740 of 1881 items