Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark 2019Stabbursnes Naturhus og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Stimuleringstiltak for jervejakt i Finmmark Stabbursnes Naturhus og Museum27 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2019Kistefos Skogtjenester as100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om restmidler - organisasjonsiutviklingNorske Kadaverhunder20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 15 - 24.08.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse på en bjørnStjørdal kommune37 741Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 13 - 20.09.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Støtte til gjennomføring av jegerprøveStabbursnes Naturhus og Museum50 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 25.07-31.07.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 03.08-10.08.18Holtålen kommune 74 843Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 25.07-31.07.18Holtålen kommune 1Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 14.07-23.07.18Holtålen kommune 43 042Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 04.07-13.07.18Holtålen kommune 35 576Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Dekking av skadeffelingskurspå Bjorli. Surnadal kommune1 955Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 24.06 - 02.07.18Holtålen kommune 82 324Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 ulv 22 - 26.06.18Holtålen kommune 12 679Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 15.06 - 22.06.18Holtålen kommune 40 114Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Skadefellingstillatelse 1 bjørn 06 - 11.06.18Holtålen kommune 118 273Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Site fidelity and seasonal movements of adult and Norsk institutt for naturforskning144 075Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i skolen Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold100 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
bruk av kadaverhund i beiteområdeKrokan Gård Da55 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving og trening i rovviltfellingslagetLandbrukets Fagråd Hadeland BA39 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt om bruk av radiobjelle på lamSør-Aurdal kommune100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2018/2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Dekning av utgifter til kjøp av bilmontert jaktradHåland Moe Geir3 300Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side481 - 510 of 1916 items