Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Trening av kommunale fellingslag Orkdal og MeldalMeldal kommune22 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Grunnkurs og godkjenning - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
RovviltjaktkursNJFF Sør-Trøndelag60 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Combi vridbart- eller pop-up mål.NJFF Sør-Trøndelag72 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune7 236Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNJFF-Troms17 420Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Nesset beiteområde NordliJarle Ness151 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Drift av rennebu radiobjellelagRennebu Kommune26 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjeller beitesesongen 2017Nord-Trøndelag Radiobjellelag SA600 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Praktisk og teoretisk trening for skadefellingInterkom. fellingslag Vest-Agder39 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2017/2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Samling av sauebønder med tema "konfliktdempende tAust-Agder Radiobjøllelag 15 600Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensfelling av JervMeråker kommune78 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyrLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Tidlig nedsankingSteinar Olav Gartland181 800Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
varmeovn i jervejaktbuerKjell Ivar Knutsen9 800Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Sats for tidlig nedsanking av sauNIBIO253 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kursing av ledere av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Resterende midler 2016 - NRFINæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 565Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bjørnekveld - skadefellingslag i FinnmarkNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark 2017Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune245 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus og Museum49 450Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 25 044Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 76 818Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe 2016Holtålen kommune 34 463Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side391 - 420 of 1974 items