Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Transport til RovdyrskoleNamsskogan Familiepark250 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Kurs for Nannestad rovviltjaktlag i 2013Nannestad kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening bjørnefellingslagLierne kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingsforsøk ulv juni 2013Nesset kommune14 356Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Uttak av skadedyr ulv AgdenesAgdenes kommune15 709Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S.TrønHoltålen kommune 55 817Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 203 629Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 316 085Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kurs/opplæring skyteteknikker og våpen hånteringSørTroms skadefellingslag v/Gratangen Kommune15 992Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole27 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsynFrol beitelag9 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende kongeørn i Nord-Trøndelag Norsk institutt for naturforskning75 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Bestandstilgang og tap i Svensk reindrift – hva erNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø243 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2013Norges Naturvernforbund300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
FORPROSJEKT OM PREDASJON FRA ØRN I REINKALVINGSOMRNorsk Institutt for naturforskning70 650Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn i forbind. med tap av kalv.Hans Petter Hestmo10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Bjørn-Saukonflikter i Møre & Romsdal 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Bjørn-Saukonflikter i S-Trøndelag & S-No 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
KARTLEGGING OG INNHENTING AV GRUNNEIERS TILLATELSENordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommune70 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Temaforelesing - linjetaksering av gaupe - NordlanNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland4 400Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Overvåkning og kadaverhundsøk i BørkedalenNorske kadaverhunder-3Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlag Landbrukets Fagråd Hadeland BA 90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Opplæring/kurs i jakt på ulvInterkom. fellingslag Vest-Agder38 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
opplæring kadaverhundSven Haughom30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Møter om gjerding: Innmark .Utmark. Lovverk. RovviNorsk Landbruksrådgiving Østafjells15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side1681 - 1710 of 1763 items