Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNJFF Sør-Trøndelag42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
WirebjørnNJFF-Troms46 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune25 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
RadiobjelleprosjektetLandbruk Nord137 700Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
radiobjellerAnne Slettetveit1 600Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
"Leve med rovdyr" Lierne Nasjonalparksenter IKS50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt framtid for våre store rovdyrSiri Randtun33 900Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr - NordlandStiftelsen Nordland nasjonalparksenter90 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Transport til RovdyrskoleNamsskogan Familiepark250 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt "Beitebruk i utmark"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter250 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs for Nannestad rovviltjaktlag i 2013Nannestad kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Trening bjørnefellingslagLierne kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingsforsøk ulv juni 2013Nesset kommune14 356Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Uttak av skadedyr ulv AgdenesAgdenes kommune15 709Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S.TrønHoltålen kommune 55 817Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 203 629Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 316 085Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kurs/opplæring skyteteknikker og våpen hånteringSørTroms skadefellingslag v/Gratangen Kommune15 992Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bli kjent med de store rovdyraFramtun skole27 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsynFrol beitelag9 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side1681 - 1710 of 1772 items