Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gauperegistrering med viltkameraNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Ekstraordinært tilsyn beitesesongen 2016Lomseggen Beitelag SAFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Kurs og undervisning i VGSLeif Sigurd LarsenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Jakt på Jerv i Alta kommuneGeir-Arne NilsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Ulovlig jakt på store rovdyr - 2016Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016Avslått
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Stamtavler av brunbjørn i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Hårfeller for bjørn som vandrer gjennom VesterelvNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Test av droner i sporingsarbeid etter gaupe & jervNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
viltkameraklubbvik beitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
En liten fagdag eller fag-kveldNatur, Plan og UtviklingFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
konflikt dempende tiltakSmåbruket SjulhusFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Rovdyrkunnskap i skolenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
DNA-basert overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Ledelse av kommunal fellingslag for stor rovdyrStange kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Leve med RovdyrHattfjelldal Sau og GeitStatsforvalteren i Nordland2016Avslått
Bedre skudd mot rovvilt. Lisensjakt og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Løshundprosjekt bjørn i NTNJFF-Nord-TrøndelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
JakttiltakLars Helge HenriksenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Kursing av skadefellingspersonellHol kommune v/ UtmarkskontoretFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Avslått
Protecktor hundvest mot ulveangrepOle Anders TønnebergFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Kurs for rovviltjaktlag HurdalHurdal BeitelagFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kadaverhund søk Jarle Christian GjerdalenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kompetanseheving regionalt fellingslag store rovdyVestskog saStatsforvalteren i Rogaland2015Avslått
Forebyggende tiltak og studier av storfe på utmarkHøgskolen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Reduksjon av tap på utmarksbeiteHekkfjellvidda BeitelagFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Utvidet tilsyn med kadaverhund og utvidet tilsynSør-Aurdal kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Poster per side121 - 150 of 1780 items