Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Fjerning av framande organismarKaupanger Hovedgård Nils Joachim Knagenhjelm20 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerne unge sitkagran på JærstrendeneNATURECO AS2022Avslått
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS2022Avslått
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS2022Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Etablering av fiskefeller PUKKELLAKS sesongen 2021VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING29 0002021Delvis innvilget
Erfaringer med forskriften om fremmede organismerFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Digital SortslisteDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA2022Avslått
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Bruk av beitedyr til bekjempelse av fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Poster per side271 - 300 of 409 items