Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av pukkelaksSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av forvillet rododendron STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM120 0002021Delvis innvilget
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG250 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempebjørnekjeks to stederNATURECO AS20 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø på Kydles, oppfølginNATURECO AS15 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø langs FiggjoelvaNATURECO AS25 0002021Delvis innvilget
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kom., oppfølNATURECO AS50 0002021Delvis innvilget
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2020Sogn Botaniske Forening1 079 0002020Delvis innvilget
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Automatisk felle for fangst av pukkellaks RIVER PROTECTION AS 2022Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Ikke behandlet
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Ikke behandlet
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Poster per side301 - 330 of 409 items