Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Søknad om avvirkning av sitkagran på EngelsøyPAULSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS2022Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER2022Avslått
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD2022Avslått
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø to steder i HåNATURECO AS2022Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitka 2022DESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i LindesnesNATURECO AS2022Avslått
Folkemøte om sitkagran med forarbeidDESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS2022Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrø ogSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2022Avslått
Alien invertebrates in Arctic anthropogenic soilsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Oppfølging/bekjemping kjempespringfrø i SandnesNATURECO AS2022Avslått
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS2022Avslått
Tromsøpalme på KarlsøyaSVANBERGS LANDSKAPSSKJØTSEL2022Avslått
Fjerning av Sitkagran på BørildenBØRILDEN NATURVERNFORENING2022Avslått
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Fri Vågsøy 2022, SildaNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN2022Avslått
ledegjerde for utfisking av pukkellaks/oppdrettKUNES JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Digital SortslisteDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 409 items