Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lisa Májjá Gaup26 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tjeldøya Reinbeitedistrikt12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Ante Gaup26 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Ole N Eira16 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stian Smuk Rennemo9 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Niillas Aslaksen. SmukStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon A UtsiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avlyst
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Magnus Arnesen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Mikael IdivuomaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovna Vars Smuk23 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Elli-Maria Nutti33 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Smuk Dahl Suovvejohk Boazu14 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Raudul-Siida49 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Smuk Leif EinarStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arthur Partapuoli7 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Buljo Aslak Henrik H7 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Nils Sara42 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Elveskog Kyrre Martin Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trude Lill Mikkola Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole-Henrik Nutti86 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 35 - FávrrosordaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Isak Ole Aslaksen EiraStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Ketil Christiansen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørnar RøtvoldStatsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skarfvakki SiidaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Neidenelven SiidaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan A SkumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Edle Cecilie Tandberg Brennsæter16 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Støme Arnt Oddvar Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eira reindrift mikkel henrik30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 4916 items