Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VOENGEL NJARKE REINBEITEDISTRIKT140 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Moe92 800Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Kappfjell103 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Egon Gaebpien40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulla Hermansen25 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.RIVKKAROGGI VINTERSIIDA63 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Anders J Kemi15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.EIRA ISAK ANDERS N15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KAPPFJELL NILS JOHAN45 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FØYENS GÅRDSPRODUKTER44 800Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Samuelsen Buljo19 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BERGSGRENDA SAUSANKELAG10 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.CHRISTIAN MJØNLI85 600Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.PER HENRIK N EIRA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristoffer Moan90 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Tore Søfting7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TYLLDALEN BEITELAG73 920Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LUSTER BEITELAG50 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TANGELAND GÅRDStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LEIF ERIK VARSIStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.REINBEITEDISTRIKT 35 - FÁVRROSORDA204 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Asgeir FyhnStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ALTA SAUBEITELAG BA54 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BÅRNES PRODUKSJONStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS99 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Josef BlindStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.JOHAN MATHIS KEMI15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek130 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut-Tore Kappfjell65 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 5325 items