Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Henrik M Skum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik34 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik21 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Andresen Niels-henrikStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jens Chr Bjøntegaard12 628Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Erik Navestad210 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Ivan Sara15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ailo Sara52 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anne Aa Slettetveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fjellreinen Ja OskalStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Regina V D W Brajkovic Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Brauti Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Føyens Gårdsprodukter53 600Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan Buljo 2 mottakere2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Murbrekkfjell Beitelag56 350Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Laurdalen Beitelag42 800Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad103 320Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristin Landsem30 295Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ian Ante Buljo14 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Mikkel M GaupStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Terje Søberg322 400Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Kristian Bråten46 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gunnar Bergo Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bae GårdStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østre Toten Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Noag As226 800Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Bjørnar P SeppolaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sjøvik Ole Kristian Hagen Paulsen36 800Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 4925 items