Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Helge Karlot Anti63 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikal Kemi18 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.HÅKON HEGNA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jostein Aarø Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØSTSIDEN SAUSANKERLAG40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ANDERS NILSEN UTSI29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LURØY BEITELAG SAStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Ivar Nilsen Gaup23 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.GUNNAR BERGO25 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon-a Taarneby Kuhmunen30 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BEIARN BEITELAG SA70 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØSTERLI DA13 083Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.PER OLE OSKALStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.JULIE ANDRÈA BAKKEN38 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.PER JOHANS TALÅSEN163 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.JON ASLAK AUSTJORE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Margot E Olofsson Blind130 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Terje Søberg283 200Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KONGSVIKDALEN REINBEITEDISTRIKT10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Per-inge Grøtting74 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LARS HØGÅSEN30 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KRISTIAN FOSS 2 mottakere2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TORE JULIUSSEN16 800Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.REINBEITEDISTRIKT 42 - BEAHCEGEALLI - FIMPPAID SIIDA94 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NILS HEAIKA OSKAL10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SÅTTÅHAUGEN BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SANDER HAGEN222 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pieti T M Angler KuhmunenStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SØR-FOSEN SITJEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.PER HELDAL Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Poster per side451 - 480 of 5356 items