Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag85 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven36 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen reinbeitedistrikt175 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-Ellen Himle62 925Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lundadalen beitelag65 625Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag62 625Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Bertil Østborg17 136Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bengt Anders Johansen37 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa80 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-fosen Siida155 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tanja Staldvik Wallervand40 805Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Høylandet Sausankelag Sa386 568Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun OkstadStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar Kappfjell40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørkås ReindriftStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte230 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Kristian Fornes142 065Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik34 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik21 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Murbrekkfjell Beitelag56 350Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad103 320Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristin Landsem30 295Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Noag As226 800Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Andre SverkmoStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Henning-leksdal Saubeitelag12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmotsdalen Beitelag40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sørfjella Bruksberettigedes Saubeitelag Sa12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Våg Tone20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Roald Berg267 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 5325 items