Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørnar BuhaugStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt225 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen Reinbeitedistrikt75 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa113 960Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østborg Hans Bertil13 104Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Riasten & Hyll Reinb246 600Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti27 500Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven13 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Line Kolås8 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stod Sambeitelag Sa50 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Olav Rosendal8 536Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ilfjellet Beitelag ForeningStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Færen Reinbeitedistrikt225 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-ellen Himle50 340Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hartvigsen Nils GunnarStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun OkstadStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppdal Kommune100 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Murbrekkfjell Beitelag70 840Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Høylandet Sausankelag Ba189 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmotsdalen Beitelag22 375Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte50 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Amund Nagelhus206 150Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-fosen Siida153 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte223 200Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Verdal Sauavlslag300 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Paul Kristian Homstad103 075Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Steinar Olav Gartland139 482Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar Kappfjell35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristin Landsem24 236Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 4925 items