Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MURBREKKFJELL BEITELAG57 400Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.HØYLANDET SAUSANKELAG SA235 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristoffer Moan90 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LÅARTEN SIJTE / LURU REINBEITEDISTRIKT240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.RIASTEN & HYLL REINB20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FLÅ BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SLINDVATNET BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VERDAL SAU OG GEIT150 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven37 200Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Olav Halbostad78 120Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar Kappfjell20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad78 120Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.HOVIN BEITELAG35 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo28 938Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BJØRKÅS REINDRIFT266 332Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SØR-FOSEN SITJE250 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.HELLESVIKA ASStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.AURSUNDEN SANKELAG65 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MYRVANG GARD37 500Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rita Irene Romstad36 890Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FÆREN REINBEITEDISTRIKT240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Sigurd Grongstad66 430Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TROLLHEIMEN REINBEITEDISTRIKT200 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NORD-FOSEN SIIDA158 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØSTRE NAMDAL REINBEITEDISTRIKT/ TJÅEHKERE SIJTE240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LUNDADALEN BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik43 500Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik30 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ROBERTH BERRE83 230Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 5329 items