Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Amund Nagelhus206 150Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt230 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lia Gårdsbruk Jarle NessStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækerfjell Reinbeitedistrikt230 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Riasten & Hyll Reinb251 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mats KlukenStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stod Sambeitelag Sa75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jan Tore HelgeStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo28 392Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere SijteStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Sigurd Grongstad68 300Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Roger Asbjørn KarlsenStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Færen Reinbeitedistrikt230 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Verdal Sauavlslag400 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag85 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven36 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen reinbeitedistrikt175 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-Ellen Himle62 925Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lundadalen beitelag65 625Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag62 625Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Bertil Østborg17 136Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bengt Anders Johansen37 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa80 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-fosen Siida155 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tanja Staldvik Wallervand40 805Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Høylandet Sausankelag Sa386 568Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun OkstadStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar Kappfjell40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørkås ReindriftStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Poster per side121 - 150 of 4827 items