Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Verdal Sauavlslag Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-Ellen Himle Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lundadalen beitelag Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Bertil Østborg Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bengt Anders Johansen Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-fosen Siida Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tanja Staldvik Wallervand Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Høylandet Sausankelag Sa Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun Okstad Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mads Ingmar Kappfjell Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørkås Reindrift Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Kristian Fornes Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Murbrekkfjell Beitelag Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristin Landsem Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Noag As Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Andre Sverkmo Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Roger Asbjørn Karlsen Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Henning-leksdal Saubeitelag12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmotsdalen Beitelag40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sørfjella Bruksberettigedes Saubeitelag Sa12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 4734 items