Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reindrift 2 mottakere2016Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Nils Aslak Baal 2 mottakere2016Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Jakob Akre 2 mottakere2015Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Robert storvik 2 mottakere2015Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marius Rohde1 020 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torbjørn Darrud 2 mottakere2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjarga2 mottakere2014Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skibotn saubeitelag forening 2 mottakere2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Nils Aslak Baal 2 mottakere2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fossen Helge2 mottakere2013Avslått, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Norsk Institutt for naturforskning, Tromsø 2 mottakere2013Levert
Poster per side4831 - 4841 of 4841 items