Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes85 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes85 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rolf MoseidFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aust-Agder Radiobjøllelag 65 836Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal SankelagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fossen HelgeFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes70 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aust Oveinang beitelag Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal Sankelag Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes85 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Johnny Lundtveit Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Morten Foss15 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Johnny Lundtveit29 100Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal Sankelag30 900Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aust Oveinang beitelag24 840Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ivar Langmyr32 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Morten FossFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stian Staberg4 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathias Astrup Bjermeland 3 mottakere2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Filefjell Reinlag ANS3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils A. Gaup 2 mottakere2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lahtin-Siida83 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovsset Ante Iversen Sara 2 mottakere2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 41 Bæskadas 2 mottakere2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Indre Lyngenfjord Beitelag Sa60 6342 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anne Louise Næss Gaup41 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Mathis M Sara17 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Isak Isaksen Eira16 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Foss Kristian 2 mottakere2022Levert
Poster per side4771 - 4800 of 4841 items