Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vidar Moe14 427Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergli Leif Kåre50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tydal Sau-og geitavlslag75 950Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Feren reinbeitedistrikt150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-Ellen Himle68 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Mathias Toven27 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag110 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sandmo Kåre Johannes28 210Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Verdal Sauavlslag/verdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Linda Mari JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Essand Reinbeitedistrikt/saanti Sijte172 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppdal kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Øren78 155Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristoffer MoanStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1 B Ålma- Gissingerbekken BeitelagStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Björkås Reindrift149 250Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Flå Beitelag v/ Trond Henrik ReitanStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Murbrekkfjell Beitelag63 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tanja Staldvik Wallervand32 644Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Olav Halbostad84 630Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gaula Øst Beitelag SA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjetil Hermanstad69 440Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østborg Hans Bertil12 740Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arne Jonny Almaas29 421Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Ingemar Tiller174 930Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Paul Kristian Homstad111 755Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rissa Beitelag saStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Henning-leksdal SaubeitelagStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Poster per side271 - 300 of 4734 items