Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad103 320Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristin Landsem30 295Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Noag As226 800Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Andre SverkmoStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Henning-leksdal Saubeitelag12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmotsdalen Beitelag40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sørfjella Bruksberettigedes Saubeitelag Sa12 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Våg Tone20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Roald Berg267 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aune Gård Da236 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir Hermanstad101 885Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stod Sau Og GeitStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Flå Beitelag66 150Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Frol BeitelagStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Sigurd Grongstad71 600Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Myrvang Gard40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Haltdalen BeitelagStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo28 392Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækerfjell Reinbeitedistrikt225 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag70 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hoabustad Og Skogn BeitelagStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte225 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørnar BuhaugStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt225 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen Reinbeitedistrikt75 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa113 960Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østborg Hans Bertil13 104Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Riasten & Hyll Reinb246 600Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti27 500Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side4921 - 4950 of 5325 items