Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek130 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut-Tore Kappfjell65 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis A Gaup15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.RISTEN TURI ALEKSANDERSEN12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØIVIND LØKENStatsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TARJEI DANBOLT SVALASTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Einar Lid Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A Mattias Labba 16 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KIM RAINER M. EIRA12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.INDRE LYNGENFJORD BEITELAG SA60 473Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan A Skum23 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØSTRE TOTEN KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LÅARTEN SIJTE / LURU REINBEITEDISTRIKT240 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.GAUP JOHANNES DANIEL32 775Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.JILLEN-NJAARKE REINBEITEDISTRIKT208 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.JO AGNAR HANSENStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SAMNØY ØYVIND98 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ANNE KRISTINE BULJO10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.EVENES OG TJELDSUND BEITELAG50 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Ivar GranheimStatsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.RIASTEN & HYLL REINB20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FLÅ BEITELAG25 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NILS FLØYSTADStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SLINDVATNET BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FROSTISEN REINBEITEDISTRIKT16 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ÅRMOT TORGRIM Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.INGA BEATE BÆHR8 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein-Joar Almli60 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LARS ANDERS GUTTORM 2 mottakere2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Andersen Buljo9 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 5356 items