Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A.R. LUNDQVIST140 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ROMEDAL OG STANGE SAU- OG GEITBEITELAG Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KRÅKA BEITELAG BA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ARNTSEN FRANK145 116Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kakelldalen Beitelag Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Carl Arne GrimsøStatsforvalteren i Nordland2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mangerud Schou Mina Lisa Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjersti louise Rognerud Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hánsa Ásllat S Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt30 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Dybdal43 120Statsforvalteren i Innlandet2022 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Kappfjell30 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karen Inga Iversdatter Sara108 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vang Kommune25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Einar Heggtveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Elgå Reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vågå Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Petter Hilsen10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulrich Brand100 800Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Avdal TrondStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Erling Paulsen25 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pettersborg Bjørn OleStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Morten Hotvedt31 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rønnaug Flattum32 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Krohg Andreassen42 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan BjørknesStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau Og Geit600 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Varsla Andersen39 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 4925 items