Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VIDAR ANDRE JOHANSEN Statsforvalteren i Nordland2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VOLEN GÅRD V/ BIERING-STRAND Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TURI JOHAN M ISAKSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NANNESTAD KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ROMEDAL OG STANGE SAU- OG GEITBEITELAG13 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Marius Rekve Bjugan Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KREKVIK IVAR OStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Marius Rekve BjuganStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Såvi Midjås Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.WIERSHOLM BYGG30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.WIERSHOLM BYGG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BRITT-ELLEN HIMLEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Petter Hilsen9 200Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Odd Engelhart Grundt113 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ULRICH BRAND134 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ELGÅ REINBEITEDISTRIKT250 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SYNNE YDERSBOND84 360Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BEIARN BEITELAG SA50 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VANG KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.OLE ASLAK FJELLHEIMStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SJØVIK PAULSEN42 400Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.YNGVE SKARET Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MAGNE JAKOB BJØRHEIMStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Nordbye239 600Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A BAKKENStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arve AarhusStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.YVONNE SOLLIE96 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rønnaug Flattum31 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein Ingebo22 700Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ANDERS LANGLIEN16 900Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 5329 items