Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arne Jonny Almaas20 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Njeaiddan-siida30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marius Røer Andresen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Thorstein LøkenFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tingvoll kommune23 440Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Aslak Sara Sara10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Roy Brænd25 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Steinar Olav Gartland112 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vintersiidagruppen Johan Aslak Eira/Ravdul-siidaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Prosjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Holmen gård DAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eivind André VoldenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Peder Horsberg6 490Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stein Erik Saur49 190Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Kristian Tukun66 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Lombnæs48 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Liv Berit Johnsen8 894Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jarle Syversby37 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Enok Larsen35 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kenneth Sund3 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Gunnar EllingsenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Harry Fagerjord15 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Flendalen Beitelag SA600 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Randi Vesterøy Alvseike90 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ivar ThoresenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Mathis A UtsiFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Moe141 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karl Sigurd Hole73 500Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Krokan Gård Da30 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 483 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 4921 items