Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Andre Storsnes18 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Arne LierhagenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rissa Beitelag sa Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjetil Granrud95 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Liv Rundberget27 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Odd Henning EspelandFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sturla Heia48 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Frøysnes60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Akershus Sau og GeitFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Magnar Kvam80 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vefsn kommuneStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kvislåtjønna Beitelag10 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Ole Oskal28 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Johan Kappfjell40 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ivar Langmyr32 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein R. Vinjerui Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Mathis Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Roar StømnerFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Holmen gård DA40 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kvikne østfjell beitelag50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kurt Jørgen Gaup91 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Halvorsen47 250Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oskar Peter DagrødFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.REINBEITEDISTRIKT 19/32T Lakselvdalen-LyngsdalenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Morten FossFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Odd Engelhart Grundt124 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.sølverød Samdrift DA Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Evenes beitelagStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav AgaStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars-Ivar Fause39 179Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 5329 items