Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tromsø Fastland Beitelag Sa29 682Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Troms Bonde- Og SmåbrukarlagStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Troms Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollspeilet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen Reinbeitedistrikt75 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen Reinbeitedistrikt150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trollheimen reinbeitedistrikt175 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Triumf Isak Mathis Isaksen34 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Triumf Isak Mathis Isaksen47 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Toven beitelagStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Toven beitelag45 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tove Kristin Helgås27 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tove Bentsen18 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tove Bentsen18 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tove Bentsen20 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal SankelagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal SankelagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal Sankelag Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal Sankelag30 900Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell100 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell50 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem AppfjellStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell39 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem AppfjellStatsforvalteren i Nordland2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell150 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell33 600Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell127 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell35 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell66 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Poster per side421 - 450 of 4841 items