Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergsgrenda Sausankelag15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergsgrenda Sausankelag20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergstrøms Gardsdrift Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergvik Oddmund35 416Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit ElvestrandStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit ElvestrandStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek120 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek105 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek100 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Grindflek100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit HundålaStatsforvalteren i Nordland2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K HættaStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta40 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta40 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta30 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta35 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta56 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K HættaStatsforvalteren i Nordland2016Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta28 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta21 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit K Hætta35 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine Hætta65 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine Hætta Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine Hætta70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine Hætta50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine HættaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine HættaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Kristine HættaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Krohg Andreassen42 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 4925 items