Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Magne Lie Rukke2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Randi M Tukun Sanderud2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Ivan Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Ole Henrik Oskal2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bertil Unga2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kari-anne J Ellingsen2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Killingmo Gård Ellingsen2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Piera Ailo Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils N. Buljo2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmot kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christian Flørenes2 mottakere2018Avslått, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jeanette Johnsen2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Boltås2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.reindrift 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fossen Helge2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Risa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Risa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nedre Atnelien303 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sølendalen Hamnelag SA 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Nils Aslak Baal 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reindrift 2 mottakere2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Nils Aslak Baal 2 mottakere2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Jakob Akre3 294 6002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johnny Nylund 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.isak thomas h gaup2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Robert storvik 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marius Rohde1 020 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Juhan Danel Gaup2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torbjørn Darrud 2 mottakere2014Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 3911 items