Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lasse Erik N. Gaup Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Naturrestaurering As 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Labba Per Isak Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækerfjell Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Linn Marita Drevland Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hovin Beitelag Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arntsen Frank Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vik Beitelag Sa Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hoabustad Og Skogn Beitelag Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lango Mikkel Rasmus M Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Mortensen 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stolpfjellet Og Kangsen SankelagStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Årmot Torgrim Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vest-agder Sau Og Geit Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Brauti Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Saltdal Kommune Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Byrkije Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kalstad Hugo Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kruttfjell Beitelag Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørnar Buhaug Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Atnelien Hamnelag Sa Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Knutsen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åsland Beitelag Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ansten Johansen Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Ola Granrud Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Poster per side4171 - 4200 of 4377 items