Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Petter John UtsiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli185 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørkås Gård Robert Severin Pedersen7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sjøvik Ole Kristian Hagen Paulsen41 600Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Inge Vik VikStatsforvalteren i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Margot Elisabeth Olofsson Blind65 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kay Ove Grane50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Anders Somby102 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Ivar Nilsen Gaup23 700Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lia Gårdsbruk Jarle NessStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fossestrand Gårdshandel Torgeir Valdemar Johansen7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulla Hermansen Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Heaika Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Guttorm Nils Anders Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Mathis M Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars-Erik Niia Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gaebpien Egon Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergstrøms Gardsdrift Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathias Astrup Bjermeland 3 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gunn Movik Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jillen-njaarke Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kim Rainer M. Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørkås Gård Robert Severin Pedersen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Moe Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Gunnar Ellingsen Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Aslaksen Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein-joar Almli Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Beate Bertheussen Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stod Sau Og Geit Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lango, Nils Olav Andersen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side3901 - 3930 of 4182 items