Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-Trøndelag Radiobjellelag SAFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Hermann Stuenes47 895Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.skjækerfjella beitelag78 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.skjækerfjella beitelag17 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Arne JåmaFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Kristian JåmaFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aune Gård DA98 700Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.skjækerfjella beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Johannes Sandmo6 300Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arvid Johnar JåmaFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arne Jonny Almaas20 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 483 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gielas ReinbeitedistriktFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Indre Kåfjord Sausankelag51 667Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jakob Jensen10 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Arne Knædal70 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Labba15 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Albinussen7 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tony Knedal28 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Toven beitelag45 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Johan Westerfjell41 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stajggo-Habmer rbd15 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Prosjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Holmen gård DAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eivind André VoldenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Peder Horsberg6 490Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ivar ThoresenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Enok Larsen35 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kenneth Sund3 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Gunnar EllingsenStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Poster per side301 - 330 of 4377 items