Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestre Åmot Beitelag577 962Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestre Åmot Beitelag565 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ringsaker saubeitelag552 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Prosjekt Utmark550 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Flendalen Beitelag SA550 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hattfjelldal Sankelag540 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Erling B Semmingsen504 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hattfjelldal Sau og Geit500 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Flendalen Beitelag SA495 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hattfjelldal kommune490 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Erling B Semmingsen488 960Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Norges Bondelag485 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 483 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau Og Geit480 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hedmark Sau Og Geit480 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Prosjekt Utmark475 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau og Geit470 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karstein Hove Bergset459 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Prosjekt Utmark455 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lesja Kommune450 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau Og Geit450 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjellet Beitelag450 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau og Geit450 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Endal beitelag sa450 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Endal beitelag sa450 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kaabbel Reidar444 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anette Kirkelund439 200Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestre Åmot Beitelag431 940Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau og Geit430 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt425 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 4410 items