Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lunde Samdrift Da Statsforvalteren i Vestland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Heldal Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Aslak Austjore Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tarjei Danbolt Svalastog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Håkon Hegna Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Blikom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jostein Aarø Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Regina Brajkovic Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mangerud Schou Mina Lisa Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torjus Bringsvær Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 27 Joakkonjarga Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eira Jørgen M Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karina Hoff Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Moe Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tangeland Gård Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Løk Gård Ruth Kjersti Wang Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Såvi Midjås Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lardal Beitelag Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dahle Gard V/vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara 2 mottakere2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gabriel Grini Krog Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marthe Galby Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Alf Petter Vangen Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Kristian Hoel Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Genco, Dag Henrik Matheson Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Magne Lie Rukke 2 mottakere2020Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn T Kaasa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Poster per side181 - 210 of 5356 items