Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Thomas Kuhmunen Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulrikke Hopstad Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Ole Oskal Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Margot Elisabeth Olofsson Blind Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Guttorm H L Kuhmunen Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Arne Dahl Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fimland Consulting Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torjus Bringsvær Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor G Grindstad Bergsland Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dahle Gard V/vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Einar Heggtveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sandsvær/kongsberg Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Keiserdalen Bruk S A Tjernsbekk Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stall Stenerud Guro Dragsund Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eidsvoll Sankelag Sa Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn T Kaasa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Herfra Gårdsmat Og Matkultursenter Erik Røed Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tangeland Gård Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lardal Beitelag Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fredrik Kalliainen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Raudul-Siida Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Landbrukstjenester Telemark Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jahkenjargga - Siida Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mats S Albrechtsen Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestheia Beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergstrøms Gardsdrift Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathias Astrup Bjermeland 3 mottakere2021Levert
Poster per side91 - 120 of 4841 items