Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgrim Årmot Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tormod Høiseth Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gunleik Mæland Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Magnus Evja Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein Arvid Tørre Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Håkon Hegna Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johannes Sørhaug Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Odd Roar Stensrød Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sigbjørn Stavland Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Roar Marthinius Fjeld Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Kaasa Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ruth Eie Sundvor Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gerd Danbolt Svalastog Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KREKVIK IVAR OStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Marius Rekve BjuganStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BRITT-ELLEN HIMLEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VANG KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.OLE ASLAK FJELLHEIMStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MAGNE JAKOB BJØRHEIMStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A BAKKENStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arve AarhusStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.NYBO REGENERATIVE, RINGSTADStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.STRAND DESIGNStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SURNADAL KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.RAUMA KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.DAVID C KARLSTRØMStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KJELL ARNE DAHLStatsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.TOR MORTEN KEMI SOLUMSMOENStatsforvalteren i Oslo og Viken2023 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MARTIN ELLEFSENStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Poster per side451 - 480 of 5356 items