Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.John Vegard Storhaug Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olav Blikom Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Regina Brajkovic Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arild Johre Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stridsmo Samdrift DA Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Terje Nilsen Haugen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesthei beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kirsten Romtveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Jakob Nordbø Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tor Jakob Nordbø Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johnny Nylund 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lardal Beitelag SA Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nordreisa sankelag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Robert storvik 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Jakob Akre Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjetil Øvereng Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rustad Alpakka Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Beitelaget Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Kristen Karlsrud Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torbjørn Darrud 2 mottakere2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Myhrer Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hestehagen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aust Oveinang beitelag Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Arne Kongtorp Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tovdal Sankelag Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gerd Danbolt Svalastog Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.stian greni Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Thor Engebretsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjell Johnny Lundtveit Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side331 - 360 of 4925 items