Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ROMEDAL OG STANGE SAU- OG GEITBEITELAG Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.KRÅKA BEITELAG BA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kakelldalen Beitelag Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mangerud Schou Mina Lisa Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjersti louise Rognerud Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hánsa Ásllat S Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Einar Heggtveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Møre Og Romsdal Sau Og Geit Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marianne Lilletveit Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christer G Halvorsen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn T Kaasa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tom Erling Svandal Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Håkon Hegna Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jostein Aarø Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Luster Kommune Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Luster Beitelag Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Ailo Gaup Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/kågen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Mathis Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan M Johansen Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lardal Beitelag Sa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils A. Gaup 2 mottakere2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lahtin-Siida 2 mottakere2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Lageraaen Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tarjei Danbolt Svalastog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovsset Ante Iversen Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovsset Ante Iversen Sara 2 mottakere2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dahle Gard V/vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4925 items