Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sjøvik Ole Kristian Hagen Paulsen Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Anders Kappfjell Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Henrik Kappfjell Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torstein Valdem Appfjell Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jillen-njaarke Reinbeitedistrikt Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Ole Oskal Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kristine Blind Helland Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kalstad Hugo Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Josef Blind Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ulrikke Hopstad Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tomas Henrik Guttormsson Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Labba Per Isak Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Guttorm H L Kuhmunen Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Helge Karlot Anti Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pieti T M Angler Kuhmunen Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon-a Taarneby Kuhmunen Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Eva-stina Andersson Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Surnadal Kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppland Sau Og Geit Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ringerike Og Hole Beitelag Sa Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fjord Kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Karina Hoff Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ola Moe Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tangeland Gård Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Løk Gård Ruth Kjersti Wang Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Såvi Midjås Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lardal Beitelag Sa Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dahle Gard V/vadder Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 3911 items