Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ILDGRUBEN REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.BERIT KRISTINE HÆTTA Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.FROSTISEN REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ULRIKKE HOPSTAD Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Egon Gaebpien Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Guttorm H L Kuhmunen Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Josef Blind Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.EVA-STINA ANDERSSON Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LABBA PER ISAK Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aslak Anta Jåma Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Kappfjell Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon-a Taarneby Kuhmunen Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SKJOMEN REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.MARGOT ELISABETH OLOFSSON BLIND Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VOENGEL NJARKE REINBEITEDISTRIKT Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pieti T M Angler Kuhmunen Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LIA GÅRDSBRUK Jarle Ness Statsforvalteren i Trøndelag2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arild Tenold Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lainiovuoma Sameby Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.EIDSVOLL KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.STEN EGIL NYSTAD Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.LARS KRISTIAN HAARBERG Statsforvalteren i Trøndelag2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ROMEDAL OG STANGE SAU- OG GEITBEITELAG Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kakelldalen Beitelag Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mangerud Schou Mina Lisa Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kjersti louise Rognerud Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hánsa Ásllat S Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Poster per side1 - 30 of 4842 items