Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sætereng Gård Jørn Gunnar Ellingsen30 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif W Ramslie Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Isak Thomas Henriksen Gaup33 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Majja Smuk SolbakkFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 25Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lango Anders Mikkelsen35 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Ole Henrik Oskal2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Risa15 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sara John Aslak AslaksenFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinbeitedistrikt 23 B Hætta Girenjarga/garnas145 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arve Henrik Nilsen7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sara Per AlfFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Jonny Skum50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.nuttis renskötselFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Inge Johansen66 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.David C Karlstrøm7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lasse Erik Næss GaupFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Risten Johnsdatter HættaFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stian Andre Rasdal Kemi32 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan Oskal65 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marbolon SiidaFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Oskal29 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Finn H Eriksen KarvonenFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Østerli Da7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole-Henrik Nutti148 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hans Mudenia7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skjækra Sambeitelag Sa131 320Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gielas ReinbeitedistriktFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.PER OLOF NUTTIFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oljohan nutti30 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 3911 items