Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nord-fron Kommune100 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon Moe131 200Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trude Lill Mikkola7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Roald Berg197 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes126 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stefan Bjørknes Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fredstad Gård Knut Edgar Berger135 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kåre Vaa24 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lunner Og Jevnaker Sauebeitelag Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein Arne Kristensen40 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Berit Krohg Andreassen100 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øivind GurandsrudFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Espen Glømme40 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Erlend Brekken Yttri25 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Erlend Brekken Yttri18 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gabriel Grini Krog Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne-christine Fossum53 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aune Gård DaFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders J. H. EiraFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marthe Galby Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skretting JonFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nykirke BeitelagFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tylldalen Beitelag51 800Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Alf Petter Vangen Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stein Borud60 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Kristian Hoel Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rollag Beitelag290 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 3911 items