Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Fiskerampe for rullestolbrukereOslomarkas FiskeadministrasjonFylkesmannen i Oslo og Viken2019 
Konferanse om helse hos vill laksefiskVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2020Avslått
Migration barriers alter salmonid disease risksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Parasite diversity in DrammenselvaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Oppfølging av Dirdal og revisjon i SuldalslågenNorske LakseelverFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Rydding langs elvaMåna Elveeigarlag SaFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Utvikling av en applikasjonen FiSHiDFish Id AnsMiljødirektoratet2020Avslått
Ny giv for sjøørretbekkene i Verdal 2020-2021. Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)Fylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Optimalisering av genbank: Hvor raskt endres viktiStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Tiltaksplaner for sjøørretbekker på SunnmøreRådgivende Biologer AsFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Gjenkjenning av adrome arter i sjølaksefiskeNorske SjølaksefiskereMiljødirektoratet2020Avslått
Legge ut gytegrus i HaukåselvenHelge MoeFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Større kultiveringstiltak ved gytebekkerHemne KommuneFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
De første sportsfiskerne - innsamling til bokTommy FossumMiljødirektoratet2020Avslått
Oppgradering av Balsnesvassdraget i ØrlandIndre Fosen KommuneFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Overvåking av anadrom fiskebestand i Iesjohka/TanaNaturtjenester I Nord AsMiljødirektoratet2020Avslått
Sjørøye: Utfordringer i et varmere klimaNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiMiljødirektoratet2020Avslått
App for Oppsyn i elvElvefiske AsMiljødirektoratet2020Avslått
Gytefisktellinger i Søya (Surnadal) høsten 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Gytefisktellinger i Toåa (Surnadal) høsten 2020 Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Samling lokae fiskeutvalgNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Elva - bygdenes viktige gullåreNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Laksefiske for barnefamilierNjff Sør-trøndelagFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Ungfiskundersøkelser i Oldenvassdraget 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Dronebasert grønn lasermåling Norce Norwegian Research Centre AsMiljødirektoratet2020Avslått
Epigenetiske effekter på laks i levende i genbankStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
TrønderKurs i fiske med elektrisk fiskeapparatStiftelsen Nasjonalt VillakssenterFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Kystnæradferd til vill laksesmolt Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NtnuMiljødirektoratet2020Avslått
Online tilstandsovervåking av gytebekkerPowafa VerslandFylkesmannen i Agder2020Avslått
Tilstandsklassifisering av fisk i bekkerNorce Norwegian Research Centre AsMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 2296 items