Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
For mer liv i elvaNORSKE LAKSEELVER Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Ungfiskundersøkelser i OksdølaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Ungfiskundersøkelser i OgnaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Klimaendring – effekter på laks, ørret og røye Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Habitatutbedring MørkridselviAndreas Wollnick Wiese Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
BærelvaEiliv Erdal Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
Elektronisk teller for å telle laksesmoltArbeidernes Jeger & Fiskerforening Halden Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Tiltaksplan inkludert fiskebiologiske undersøkelseNorconsult As Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Innkjøp fisketank og tilhengerOslomarkas Fiskeadministrasjon Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Øgreidsfossen, EgersundDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
SandarnesånaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Fisketrapp i DragvatnetHitra Kommune Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
HellviksånaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Hålandselva, sjøørretbekk EgersundDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Rehabilitering av ørretvann og gytebekkViken Fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Habitatskartlegging i Bøbekken og Dala/SkjerpebekkHå Kommune Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
SkoraåaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
25 års overvåking av rømt oppdrettslaksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Utbedrings av EgelandsbekkenDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Relativ gytesuksess til laks med oppdrettsopphavNtl Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Effekter av gassovermetning på blekaNorce Norwegian Research Centre As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Bestandsovervåking Nordfolda og MoselvaAqua Kompetanse As Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Kartlegging av sjøaurebekker i Sokndal kommuneEcofact Sørvest As Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
Oppfølging av miljø-DNA i Telemarkskanalen 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Tracking pink salmon to inform removalNorce Norwegian Research Centre As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
eDNA Gyro-status småbekker DrammensregionenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Status for sjøørret i UrsvikbekkenKjell Sandaas Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Tradisjonell kunnskap - undervisningsoppleggStiftelsen Nasjonalt Villakssenter Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Overvåking av laksebestanden i Kongsfjordelva 2020Berlevåg Jeger- Og Fiskerforening Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Tilstandsundersøkelse LevangerelvaLevangerelva Grunneierlag Fylkesmannen i Trøndelag2019Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2296 items