Om ordningen

OBS: Skal du søke om vrakpant for kassert fritidsbåt? Da skal du benytte skjemaet Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt innsamling til materialgjenvinning og annen lovlig behandling av disse og dermed forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie. 

Hvilke fritidsbåter er del av tilskuddsordningen?

I tilskuddsordningen er en fritidsbåt et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano og kajakk inngår i tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Hvem kan søke om tilskudd?

 Følgende aktører kan søke om tilskudd:

  • interkommunale avfallsselskap og kommuner utenfor slike selskap
  • forhåndsgodkjente anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter, eller forhåndsgodkjente morselskap for slike anlegg
  • forhåndsgodkjente kommuner/interkommunale avfallsselskap som har tillatelse til miljøsanering av fritidsbåter

Utover dette kan ikke andre virksomheter søke om tilskudd.

Båteiere, eller den som leverer inn en kassert båt kan få 1000 kroner i tilskudd for båter inntil 15 meter (49,21 fot). Les mer om tilskudd for innlevering av fritidsbåt her.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet dekker hele eller deler av kostnadene for mottak, transport videre til behandlingssted, miljøsanering, behandling og sluttbehandling av kasserte fritidsbåter. Tilskuddsmottaker kan også bruke tilskuddet til å dekke hele eller deler av båteiers kostnad ved innlevering til mottak, eller til å innføre andre insentiver for innlevering. Nærmere detaljer finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen.

Bestemmelser for tilskuddsordningen

Det er utarbeidet to ulike bestemmelser for tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter, som det er viktig å lese nøye:

Bestemmelsene inkluderer bl.a. avgrensninger av hvilke fritidsbåter det gis tilskudd for, tildelingskriterier, krav til forhåndsgodkjenning, krav til søknad og dokumentasjon og satser for tilskuddet.

Hvilke tilskuddsmottakere må søke om forhåndsgodkjenning?

Anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter, eller morselskap for slike anlegg, må ha forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker. Bestemmelsene inneholder krav for denne forhåndsgodkjenningen med definerte krav til behandling av fritidsbåtene. Forhåndsgodkjenning forutsetter at disse anleggene har nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene. Slike anlegg må så snart som mulig søke om forhåndsgodkjenning. 

Kommuner/interkommunale avfallsselskap som ikke har tillatelse til miljøsanering skal kun ta enkle båter uten innenbordsmotor. Kommunene har plikt til å ta imot båter under 15 fot gratis, men kan også ta større båter som er enkle. Disse anleggene skal IKKE søke om forhåndsgodkjenning. 

Kommuner/interkommunale avfallsselskap med tillatelse til miljøsanering av fritidsbåter kan søke om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker, og faller inn under bestemmelser for anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter. 

Hvordan søke om forhåndsgodkjenning?

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes på e-post til Miljødirektoratet: post@miljodir.no

Søknaden må tilfredsstille kravene som er gitt i bestemmelsene for anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter.

Dette regnearket må fylles ut med informasjon for alle mottaksstedene som er del av tilbudet til tilskuddsmottakeren. Informasjon om mottaksstedene legges ut på nettstedet sortere.no etter at forhåndsgodkjenning er gitt.

Informasjon på sortere.no

Kommuner og interkommunale avfallsselskap må legge ut informasjon om sine mottakssteder på www.sortere.no. Miljødirektoratet sørger for at informasjon om mottakssteder for forhåndsgodkjente tilskuddsmottakere legges ut på denne nettsiden.

Krav til søknad om tilskudd og dokumentasjon

Bestemmelsene inneholder krav til hvilken informasjon og dokumentasjon som må følge søknaden.

Kommunene og andre aktører kan få tilskudd for båter som er mottatt, forutsatt at de har tilstrekkelig dokumentasjon iht. bestemmelsene. For anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler båter forutsetter det også at de blir forhåndsgodkjent. Mottak før forhåndsgodkjenning er på egen risiko.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter må sende søknad om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker til post@miljodir.noDet er ingen frist for innsending av slik søknad, men det vil ikke utbetales tilskudd til anlegg som ikke har forhåndsgodkjenning.

Kommuner/interkommunale avfallsselskap må sende søknad om tilskudd innen 1. november hvert år, mens forhåndsgodkjente tilskuddsmottakere må søke innen (dato vil bli annonsert) og deretter innen 1. august og 1. november hvert år.

Forhåndsgodkjente tilskuddsmottakere kan etter avtale med Miljødirektoratet også søke om tilskudd utover dette. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknaden kan rettes til Miljødirektoratet.

Send e-post til  post@miljodir.no

Alternativt ta kontakt på telefon:

  • Ole Thomas Thommesen, telefon 932 13 286

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).