Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av  kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. En fritidsbåt et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår i tilskuddsordningen. Oversikt over lovlige mottak finnes på sortere.no.

Hvordan får du utbetalt de 1000 kronene?

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema pr. båt til avfallsmottaket. Skjemaet finner man her.

Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Logg inn med MinID/ID-porten på soknadssenter.miljodirektoratet.no
Vi anbefaler at du bruker mobil eller nettbrett. 
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på

papir tar lengre tid å behandle.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Det kan søkes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år. 

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn med ID-porten