Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 1. desember. 

Søkeberettigede er virksomheter med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene. Offentlige instanser (kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser eller sammenslutninger av slike) er ikke søknadsberettiget. 

I 2023 er denne posten i statsbudsjettet på 4,1 mill. kr. Det har tradisjonelt vært stort søknadsvolum (30-50 mill. kr. omsøkt per år). Dette har medført mye arbeid som ikke har gitt resultater i form av tiltak.

Vi gir derfor klare signaler om hva som vil bli prioritert.

Kun søknader som faller inn under kategoriene under, vil bli realitetsbehandlet i 2023:

  • Tiltak mot pukkellaks
  • Tiltak mot utenlandske treslag i form av større tiltak (minimum 0,5 mill. kr. omsøkt) som er knyttet til tua naturtyper, trua arter og nær verneområder)
  • Tiltak mot havnespy (Japansk sjøpung)
  • Nasjonale informasjonstiltak

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).